Đổi Trả

Làm thế nào để biết được tôi đã thực hiện thành công yêu cầu đổi trả trực tuyến?

Sau khi quý khách hoàn tất các bước điền thông tin trong “Yêu cầu đổi trả hàng trực tuyến”, màn hình giao diện trên website sẽ hiển thị thông báo yêu cầu của quý khách đã được cập nhật thành công.

Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đổi trả hàng khi gửi đổi trả qua bưu điện VNpost?

Sau khi gửi đổi trả tại bưu điện VNpost thành công, quý khách sẽ nhận được mã vận đơn do VNPost cung cấp, dựa vào mã vận đơn này quý khách có thể kiểm tra tình trạng gửi hàng tại www.vnpost.vn

Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đổi trả khi yêu cầu 4sale đến nhận hàng đổi trả?

Sau khi đơn vị vận chuyển của 4sale đến nhận hàng đổi trả thành công, quý khách sẽ nhận được mã vận đơn từ đơn vị vận chuyển, dựa vào mã vận đơn này quý khách có thể kiểm tra tình trạng gửi hàng tại website của đơn vị đó.